66 80 50 20

FLEXPAY

skreddersydd betalingssystem for kantiner og idrettsarenaer
 
Mindre kø i kassa
FLEXPAY betalingssystem vil reduserere eller eliminere kø i kassapunktet i kantinen. Føre til en mer effektiv drift av kantinen. Bedre hygieneforholdene da det ikke er noen håndtering av kontanter. Sist, men ikke minst, gjøre slutt på kassa-differanser.

Systemet benytter RFID/Mifare contactless teknologi. Kortleser til kassen benytter samme protokoll som bankkort-lesere (Sofie).

FLEXPAY betalingssystem kan integreres med vareautomater og/eller kombineres med NoCash Touch.

Brukeren av systemet får et betalingskort som lades opp med ønsket beløp og betaler for seg raskt, enkelt og kontaktløst uten bruk av pinkode.

Kompatibel
Kan kobles opp mot de fleste kasser på det norske markedet.
Enklere kasseoppgjør
Det går raskere og sparer kostnader.
Egne kort
Kan brukes i kombinasjon med interne adgangssystemer, adgangskort og sesongkort
Bedre likviditet
Forskuddsbetaling på kortet gir bedre likviditet for kantinen.
Full oversikt og kontroll
Kundeomtale
Systemet fungerer svært bra, og me er veldig nøgde. De lovde oss at køane ville verta minimale og det har dei vore i oppstartstida. Systemet er enkelt i bruk og er stabilt, det har fungert kvar dag og til «alle tider». Dei aller fleste av brukarane har brukt kort i kassa, dei har registrert korta sine, og dette har vore enkelt og greitt å handtera. Me har mykje folk i kantina kvar dag. Elevar ser at dei kan få kjøpt det dei vil i løpet av relativ kort tid i storefri. Ingen treng å gå på butikken i nabolaget. Kantina sin omsetnad har vore i sterk auke og nesten gått «i taket».

Me er veldig glade for at me fekk på plass det digitale betalingssystemet i kantina vår. Og ikkje minst: Takk for den gode hjelpa og servicen me har fått undervegs i prosessen.

Svein Inge Kolve

Ass. Rektor, Nye Voss VGS

JA TAKK, jeg ønsker mer informasjon. 

Fyll ut - eller ring 66 80 50 20

Jeg er interessert i: